ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΟΚ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Read More
poiuhgbhjkmn vcxzswe2

«Η Ελληνική Οικονομία χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, με έμφαση στις πιό παραγωγικές και εξωστρεφείς επιχειρηματικές επενδύσεις, ώστε να αποφευχθούν τα λεγόμενα «φαινόμενα υστέρησης» και να δοθεί ώθηση στο μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου προς διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες».

Σύμφωνα με τα φαινόμενα υστέρησης η προηγηθείσα ύφεση απαξιώνει σχεδόν μόνιμα το δυναμικό της οικονομίας. «Η υπό διαβούλευση πρόταση για αύξηση των κατώτατων μισθών να συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να μη τεθούν σε κίνδυνο η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας». «Πρέπει να υιοθετηθεί ένα μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που θα είναι φιλικότερο προς την ανάπτυξη, καθώς η υπερφορολόγηση και τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα περιορίζουν τους ιδιωτικούς πόρους».

Τα παραπάνω ετόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στην ομιλία του κατά την διάρκεια της εκδήλωσης «Repositioning Greece» («Επανατοποθετώντας την Ελλάδα») στο Ecali Club, με θέμα «Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα», την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018.

DSCN7779

φωτο: Almablog

Επιτακτική χαρακτήρισε ο γενικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας την ανάγκη πολιτικής για άμεση προσέλκυση ξένων επενδύσεων. «Για να προσελκύσει η χώρα ξένες άμεσες επενδύσεις, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις και να δοθεί έμφαση στην άρση σημαντικών αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία, η ασάφεια και αστάθεια του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, το μη προβλέψιμο φορολογικό σύστημα, η ελλιπής προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, οι καθυστερήσεις στη δικαστική επίλυση των διαφορών καθώς και οι εναπομείναντες περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων».

poiuytre5

Σημαντικό: Ο  διοικητής της ΤτΕ αναγνώρισε ότι, παρά τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, «οι τραπεζικές πιστώσεις δεν αναμένεται να αυξηθούν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, σε επαρκή βαθμό ώστε να επιτευχθεί σημαντική αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων».

«Θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε µεγαλύτερο βαθµό οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές ή η εναλλακτική χρηματοδότηση (π.χ. τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι εξειδικευμένες χρηματιστηριακές πλατφόρμες αγορών μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μετατρέψιμες οµολογίες καθώς και η έκδοση εταιρικών ομολόγων, τιτλοποιημένου χρέους και καλυμμένων ομολογιών). Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων», επισήμανε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας.

oiuytghjkmnbvcdertyuio7

«Για να έρθουν οι επενδυτές χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Η Ελλάδα έχει φωνή, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει φωνή, παρακαλώ χρησιμοποιείστε την», δήλωσε στην ομιλία της η πρέσβειρα της Μεγάλης Βρεττανίας στην Αθήνα, Κέιτ Σμιθ, (Κάθριν Λούσι Σμιθ), η οποία γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα καθώς είναι γνώστης της Ελληνικής Ιστορίας και Γραμματείας, σύμφωνα με το βιογραφικό της.
oiuytrewsdfghnbvcxzswe
Γιάννης Στουρνάρας: «Θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε µεγαλύτερο βαθµό οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές ή η εναλλακτική χρηματοδότηση (π.χ. τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι εξειδικευμένες χρηματιστηριακές πλατφόρμες αγορών μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μετατρέψιμες οµολογίες καθώς και η έκδοση εταιρικών ομολόγων, τιτλοποιημένου χρέους και καλυμμένων ομολογιών). Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων».
poiuytrewedf4

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, ανέλυσε τις ακόλουθες προϋποθέσεις προκειμένου να οδηγηθεί η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη ανάπτυξη με βάση την εξωστρέφεια.

1. Δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, (ΜΕΑ), στην μείωση των οποίων, μέσω πωλήσεων δανείων, τιτλοποιήσεων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων και επιτυχών ρυθμίσεων δανείων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση το αμέσως επόμενο διάστημα. «Για να επιτευχθεί όμως ταχύτερη αποκλιμάκωση του υπολοίπου των ΜΕΑ, προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2021 ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο 3,5%, θα πρέπει να εξεταστούν και πρόσθετες, πέραν των προσπαθειών των ίδιων των τραπεζών, συστημικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος στην πρόσφατη Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, παρουσίασε την πρότασή της για τη δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού (SPV) για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με χρήση μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Μια εναλλακτική πρόταση, όχι αναγκαίως ανταγωνιστική με αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει παρουσιάσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πρόταση η οποία χρησιμοποιεί κρατικές εγγυήσεις για μέρος του ομολόγου που θα εκδοθεί μέσω της τιτλοποίησης των δανείων. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από την κυβέρνηση και αναμένεται να συζητηθούν με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς λήψη αποφάσεων».

DSCN7775

φωτο: Almablog

2. Εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η ανατροπή συμφωνημένων πολιτικών, η οποία δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την οικονομία και παράλληλα υπονομεύει την αξιοπιστία της ασκούμενης πολιτικής. Παράλληλα, απαιτείται η έγκαιρη ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων-δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που έχει στην κατοχή του το Ευρωσύστημα (SMP και ANFA). Κάτι τέτοιο θα έχει θετική επίδραση στην προσπάθεια για την έξοδο της χώρας στις αγορές.

oiuytnbvcr5

3. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την παραγωγικότητα και την απασχόληση και βελτιώνει τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.

 DSCN7748

φωτο: Almablog

4. Βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών και έμφαση στο κράτος δικαίου. Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι σε χώρες με ισχυρούς, ανεξάρτητους θεσμούς και ισχυρό κράτος δικαίου που εμπνέει σεβασμό, ενισχύεται η εμπιστοσύνη και προάγονται, οικονομικά και κοινωνικά, ωφέλιμες λύσεις.

5. Κλίμα δημοσιονομικής πολιτικής, πιό φιλικό προς την ανάπτυξη: «Οι υψηλοί στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup, τον Ιούνιο του 2018, για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, περιορίζουν τους ιδιωτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για πραγματικές επενδύσεις και οδηγούν σε παραγκωνισμό του ιδιωτικού από το δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να επιβραδύνουν την οικονομική ανάκαμψη. Η υπερβολική εξάρτηση από τους φόρους αποτελεί αντικίνητρο για την εργασία και τις νέες επενδύσεις ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη στροφή των δραστηριοτήτων προς την παραοικονομία και παρέχει κίνητρα για φοροδιαφυγή. Να  δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περικοπή των μη-παραγωγικών δημοσίων δαπανών, ενδεχομένως μέσω της εξέτασης δημιουργίας σχημάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και της αύξησης της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, καθώς και μέσω της βελτίωσης της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, κυρίως μέσω μιας σύγχρονης νομοθεσίας για τις χρήσεις γης».

6. Να πραγματοποιηθούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενθαρρυνθεί η έρευνα, να διευκολυνθεί η διείσδυση της τεχνολογίας, η επικοινωνία της ερευνητικής και πενεπιστημιακής κοινότητας με τις επιχειρήσεις, δηλαδή να ενισχυθεί το «τρίγωνο της γνώσης» (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία),  με τελικό στόχο  την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

7. Πολύ σημαντική είναι η άμεση υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων, «μέσω της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και μέσω στοχευμένων κοινωνικών μεταβιβάσεων με σκοπό την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος και τη μείωση του χρόνου παραμονής στην ανεργία δίνοντας  έμφαση στις πολιτικές αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης καθώς επίσης και να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών».

8. Διαφύλαξη της ευελιξίας της αγοράς εργασίας. «Κάθε ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία των εργαζομένων πρέπει να διαφυλάξει την ευελιξία της αγοράς εργασίας και να μην θέσει σε κίνδυνο τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, η υπό διαβούλευση πρόταση για αύξηση των κατώτατων μισθών πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας», ανέφερε επίσης, ο διοικητής της ΤτΕ.

oiuytr9

«Θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε µεγαλύτερο βαθµό οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές ή η εναλλακτική χρηματοδότηση (π.χ. τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι εξειδικευμένες χρηματιστηριακές πλατφόρμες αγορών μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μετατρέψιμες οµολογίες καθώς και η έκδοση εταιρικών ομολόγων, τιτλοποιημένου χρέους και καλυμμένων ομολογιών). Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων», πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας.

«Θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε µεγαλύτερο βαθµό οι δυνατότητες που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές ή η εναλλακτική χρηματοδότηση (π.χ. τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, η συμμετοχική χρηματοδότηση και οι εξειδικευμένες χρηματιστηριακές πλατφόρμες αγορών μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μετατρέψιμες οµολογίες καθώς και η έκδοση εταιρικών ομολόγων, τιτλοποιημένου χρέους και καλυμμένων ομολογιών). Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πέραν όμως όλων αυτών, είναι επιτακτικά αναγκαία μια πολιτική προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων, καθώς η εγχώρια αποταμίευση (περίπου 10% του ΑΕΠ) δεν επαρκεί να καλύψει τις αναγκαίες επενδύσεις (περίπου 20% του ΑΕΠ), προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης τα αμέσως επόμενα χρόνια που το παραγωγικό κενό της οικονομίας παραμένει ακόμη αρνητικό λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης που προηγήθηκε. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις, πέραν του ότι συμβάλλουν στη μείωση του κενού μεταξύ εγχώριων αποταμιεύσεων και αναγκαίων επενδύσεων, προάγουν στενότερους εμπορικούς δεσμούς με χώρες και επιχειρήσεις με τεχνολογίες αιχμής και διευκολύνουν τη συμμετοχή σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει  την εξωστρέφεια και θα βελτιώσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των ελληνικών εξαγωγών. Αυτό με τη σειρά του θα επιταχύνει την ανακατανομή παραγωγικών πόρων προς τις εξαγωγές και θα αυξήσει το μακροπρόθεσμο δυνητικό προϊόν της χώρας».

thumbnail_KOY_0150-CCp (1)

oiuytresdfghyujio

DSCN7737

 DSCN7742

DSCN7766

 

Φωτο: Ecali Club – Alma Blog

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

333,31% αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών στην Ταϋβάν!

Read More
20181107_095537[1]

331,31% αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών στην Ταϋβάν πραγματοποιήθηκε κατά το Α” εξάμηνο του 2018, (Ιανουάριο – Αύγουστο)ήτοι $67,92 ή 59,6 €, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, την οποία διοργάνωσε το διεθνές περιοδικό European Business Review (EBR), σε συνεργασία με το Γραφείο Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα, με θέμα: EU – TAIWAN Economic Relations & the Bilateral Investment Agreement. Το προηγούμενο έτος,  οι εισαγωγές από την Ταϊβάν στην Ελλάδα κατέγραψαν άνοδο κατά 9,9%, (131,91 εκατ. ευρώ), με τις εξαγωγές να αυξάνονται στο 53,1% (17,95 εκατ. ευρώ).

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ – 12.30 μ.μ. στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος.

20181107_104019[1]

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών περιλαμβάνοντο ο  Πρέσβης της Ταϊβάν στην Ελλάδα, Mr. Sherman Kuo, ο Εμπορικός Ακόλουθος, Mr Louise Huang, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρέσβης Sherman Kuo, κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, εκφράζοντας την πεποίθησή του για τις προσπάθειες των δύο εταίρων προκειμένου να ολοκληρωθεί η προπαρασκευαστική φάση των συνομιλιών προτού προβούν στην εκτίμηση αντικτύπου και ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας επίσης ότι Η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα, τον 6ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ταϊβάν, μετά από την Κίνα, την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), την Αμερική (ΗΠΑ) και την Ιαπωνία.

20181107_095537[1]-W

 

«Παρά την αργή πρόοδο, η Ταϊβάν έχει εκφράσει την επιθυμία της να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για τη Διμερή Επενδυτική Συμφωνία που στοχεύει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω των επιχειρήσεων και του εμπορίου», υπογράμμισε  ο κ. Kuo.

20181107_102801[1]

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Ταϊπέι στην Ελλάδα, Louise Huang, εδωσε έμφαση στο γεγονός  ότι η Ε.Ε. εισήγαγε κατά 13,1% περισσότερα προϊόντα από την Ταϊβάν σε σχέση με το προηγούμενο έτος (συνολικού ύψους 29,5 δισ. ευρώ), καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

20181107_095122[1]-ΕΕ

Το προηγούμενο έτος,  οι εισαγωγές από την Ταϊβάν στην Ελλάδα κατέγραψαν άνοδο κατά 9,9%, (131,91 εκατ. ευρώ), με τις εξαγωγές να αυξάνονται στο 53,1% (17,95 εκατ. ευρώ).

20181107_104009[1]

«Χώρα – θαύμα» χαρακτήρισε την Ταϊβάν, στην ομιλία του ο Σπύρος Δανέλλης, βουλευτής Ν. Ηρακλείου του Ποταμιού, μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, υπογραμμίζοντας την στρατηγική σημασία της χώρας για την Ευρώπη.  Επίσης αναφέρθηκε στις «οικονομικές προοπτικές που διανοίγονται για την Ελλάδα μέσα από την εν λόγω συμφωνία, η οποία δύναται να αποδειχθεί επωφελής για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα». «Η Ταϊβάν κατέχει το 19ο μεγαλύτερο ΑΕΠ στον κόσμο με βάση την αγοραστική της δύναμη και αποτελεί ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας, διαθέτοντας αναπτυξιακές δομές έρευνας. Όσο πιο άμεσα επιτευχθεί η συμφωνία, τόσο πιο σύντομα θα επωφεληθούν οι δύο εταίροι από την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Ε.Ε. δεν πρέπει να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στις πολιτικές της».

20181107_100240[1]

Ομοίως, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δρ. Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, δήλωσε: «Η Ταϊβάν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές στον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι εμφανής η μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος. Σε κάθε περίπτωση, κατάφερε να αναδειχθεί σε μια οικονομία που βασίζεται στην ελεύθερη αγορά, αποτελώντας σημαντικότατο ναυτιλιακό κόμβο».

20181107_102314[1]

«Η Ταϊβάν κατέχει το 19ο μεγαλύτερο ΑΕΠ στον κόσμο με βάση την αγοραστική της δύναμη και αποτελεί ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας, διαθέτοντας αναπτυξιακές δομές έρευνας. Όσο πιο άμεσα επιτευχθεί η συμφωνία, τόσο πιο σύντομα θα επωφεληθούν οι δύο εταίροι από την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Ε.Ε. δεν πρέπει να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στις πολιτικές της».

20181107_102818[1]

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), Νίκος Βερνίκος, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Ελληνικής ναυτιλίας καθώς επίσης και στην αύξηση των διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών προς την ανατολική Ασία. «Στο ICC επικρίνουμε ιδιαίτερα τη σκληρή εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς προωθούμε διαρκώς επενδύσεις ελεύθερου εμπορίου» τόνισε.

20181107_104009[1]

Η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα, τον 6ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ταϊβάν, μετά από την Κίνα, την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), την Αμερική (ΗΠΑ) και την Ιαπωνία.

20181107_101831[1]

20181107_111218[1] 

20181107_095435[1] 

 The «European Business Review (EBR)» in cooperation with the «Taipei Representative Office in Greece» held an exclusive Breakfast Meeting, to exchange views on the topic of: EU – TAIWAN Economic Relations & the Bilateral Investment Agreement, on Wednesday 7th of November 2018, from 9.30 to 12.30 a.m. at the premises of the «European Parliament Information Office in Greece».

Moderator of the discussion was Mr. Athanasios Papandropoulos, Hon. President of the Association of European Journalists (AEJ)

 20181107_095122[1] 

 

20181107_102006[1] 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

EEA – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΑΝ (ΚΙΝΑ)

Read More
main_kineziki_apostoli_eea

Tην Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2108 στις εγκαταστάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών διεξήχθη εκδήλωση παρουσίασης επιχειρηματικής αποστολής από την πόλη Σιάν (Xi’an) της Κίνας.

kineziki_apostoli_eea3 (1)
Την αποστολή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του CCPIT Σιάν κ. Long Xiaohua, υποδέχθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ κ. Νίκος Γρέντζελος.

Ο Κινέζος Πρόεδρος περιέγραψε στην ομιλία του τα πλεονεκτήματα της πόλης του Σιάν καθώς επίσης και τα επενδυτικά και άλλα κίνητρα που προσφέρει σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (δωρεάν κτιριακές υποδομές, φορολογία), ώστε να εγκατασταθούν στο International Logistics Park του Σιάν οι κεντρικές τους υποδομές στην Κίνα.

2018-10-26_chinese_trade_mission_Athens_EEA_DSC03239-ΑΒ

Επίσης, αναφέρθηκε σε μία ιδανική, όπως περιέγραψε πρόταση, για ένα cluster ελληνικών επιχειρήσεων, για παράδειγμα κρασιού, που με βάση το Σιάν θα μπορούσε να αναπτύξει τις πωλήσεις του σε ολόκληρη την Κίνα.
Το CCPIT είναι ο εθνικός οργανισμός εξωτερικού εμπορίου της Κίνας και διαθέτει γραφεία σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΕΑ, η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Ελληνοκινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας κ. Φώτης Προβατάς και ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Α10 του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μιχάλης Βότσης.

 

eea_sian3 (1)

Ο κ. Γρέντζελος παρουσίασε το ΕΕΑ, εστιάζοντας κυρίως στις δράσεις εξωστρέφειας που σταδιακά αναλαμβάνει το Επιμελητήριο, με ιδιαίτερες αναφορές στην αγορά της Κίνας. Μετά από την προσπάθεια σύνδεσης της ελληνικής αγοράς με την πλατφόρμα του Κινεζικού Ηλεκτρονικού εμπορίου ALIBABA, οι συστηματικές επαφές με αποστολές από την Κίνα έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση συγκεκριμένης στρατηγικής, την οποία θα προτείνει το ΕΕΑ για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα.
thumbnail_2018-10-26_chinese_trade_mission_Athens_EEA_DSC03239-Ap (1)-BB
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του CCPIT Σιάν κ. Long Xiaohua ανέδειξε στην ομιλία του τα πλεονεκτήματα της πόλης του Σιάν και τα επενδυτικά και άλλα κίνητρα που προσφέρει σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (δωρεάν κτιριακές υποδομές, φορολογία), ώστε να εγκατασταθούν στο International Logistics Park του Σιάν οι κεντρικές τους υποδομές στην Κίνα.
Μια ιδανική, όπως αναφέρθηκε, πρόταση για ένα cluster ελληνικών επιχειρήσεων, για παράδειγμα κρασιού, που με βάση το Σιάν θα μπορούσε να αναπτύξει τις πωλήσεις του σε ολόκληρη την Κίνα.
thumbnail_2018-10-26_chinese_trade_mission_Athens_EEA_DSC03239-Ap-A
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σιάν επισκέπτονται ετησίως 165 εκατ. τουρίστες, στην πλειονότητά τους Κινέζοι, για να δουν από κοντά τα αρχαία Μνημεία της πόλης, και ιδιαίτερα τους Πήλινους Στρατιώτες. Εξ” άλλου, η πόλη του Σιάν είναι η αρχαιότερη της Κίνας με ιστορία 3.500 ετών.
thumbnail_2018-10-26_chinese_trade_mission_Athens_EEA_DSC03256p

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΤΟ 2019 ΑΠΟ ΤΟ XI’AN

Η επίσκεψη της αποστολής από την πόλη Xi’an έρχεται σε συνέχεια της αποστολής 35 ατόμων που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 στην Xi’an με επικεφαλής την πρώην Πρωθυπουργό κ. Θάνου και τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιρώνη. Στα πλαίσια της αποστολής αυτής ο Δήμαρχος (Κυβερνήτης) της Xi’an επιβεβαίωσε ότι το 2019 θα λειτουργήσει απευθείας πτήση από την Xi’an στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος της Xi’an θα επισκεφθεί την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2018 για επίσημη επίσκεψη.

thumbnail_2018-10-26_chinese_trade_mission_Athens_EEA_DSC03242-Ap

Η πόλη του Xi’an, πρωτεύουσα της Επαρχίας Shaanxi, τον Μάρτιο του 2015, στο Action Plan της National Development and Reform Commission, ονομάστηκε επισήμως το εναρκτήριο σημείο του Δρόμου του Μεταξιού (BELT AND ROAD). Έναν τίτλο που κατέχει ιστορικά λόγω της θέσης της στο κέντρο της Κίνας. Το Xi’an είναι η κοιτίδα του Κινέζικου Πολιτισμού με 3100 χρόνια ιστορίας και πρωτεύουσα 13 δυναστειών για 1100 χρόνια. Το Xi’an είναι η μια από τις τέσσερις αρχαίες πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου. Ο Πρόεδρος της Κίνας Xi Jiping έχει καταγωγή από την πόλη του Xi’an. Σήμερα το Xi’an αποτελεί σημαντική βάση για την επιστημονική έρευνα της Κίνας, είναι η πόλη με τα περισσότερα Πανεπιστήμια μετά το Πεκίνο και έχει σημαντικά επιτεύγματα στην αμυντική βιομηχανία και στην βιομηχανία Υψηλής Τεχνολογίας. Τέλος είναι περίφημος τουριστικός προορισμός, με περίπου 100 εκ. τουρίστες να επισκέπτονται ετησίως τα διάσημα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, ανάμεσα στα οποία οι Πήλινοι Στρατιώτες και Άλογα, το Τείχος της Πόλης κλπ. Με πληθυσμό σχεδόν 10.000.000 κατοίκων, η πόλη του Xi’an είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας. Οι δεσμοί της με την Ελλάδα στενοί καθώς είναι αδελφή πόλη με την Αθήνα και την Καλαμάτα. Η Επαρχία Shaanxi είναι μια από τις ισχυρότερες οικονομικά περιοχές με ετήσιο ΑΕΠ σχεδόν 300 δις δολαρίων.

 

  • 4bb0fc4117514d10bc3ce01f

Πηγή: EEA

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

«Ξεκινώντας τη δική σου Επιχείρηση»: Εκδήλωση στον «ΙΑΝΟ»

Read More
DSCN5846

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργάνωσαν στην αίθουσα τέχνης και εκδηλώσεων «ΙΑΝΟΣ», στην Αθήνα, ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ξεκινώντας τη δική σου Επιχείρηση», στην οποία παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρωτοβουλίες EGGEquiFund και Orange Grove.

DSCN5858

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Γάλλος Πρέσβης στην Ελλάδα, ο Α.Ε. Christophe Chantepy ο οποίος μίλησε σε άπταιστα Ελληνικά, καθώς επίσης και ο Ολλανδός Πρέσβης στην Ελλάδα, ο Α.Ε. Caspar Veldkamp.

DSCN5847

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

DSCN5839

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

Εν συνεχεία μίλησαν οι Αρίστος Δοξιάδης (big pi) και η Ρούλα Μπαχταλιά (Egg Programme Manager – www.theegg.gr)

DSCN5859

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

DSCN5868

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

Τη συζήτηση συντόνισε ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος.

DSCN5843

φωτο: ΑΛΜΑ Blog

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης και εκδηλώσεων «ΙΑΝΟΣ», στην Αθήνα (Σταδίου 24)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση (δύο φορές το χρόνο που ανοίγει το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων), συμπληρώνοντας την φόρμα: www.orangegrove.eu

Εν συνεχεία, η αίτηση περνάει από την εξεταστική επιτροπή του orange grove και σε περίπτωση  επιλογής, το επόμενο βήμα είναι η συνέντευξη των υποψηφίων από την επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει ποιοί θα γίνουν δεκτοί.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

Χώρο εργασίας, Μέντορες – υποστήριξη, Entrepreneur in residence, Συμβουλευτική 1:1 από ένα διεθνές δίκτυο εκπαιδευτών, επενδυτών, επιχειρηματιών, στελεχών, συμμετοχή στο Squeeze, Σεμινάρια – workshops – bootcamps, Προγράμματα incubation & accelaration.

DSCN5835

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

9th Annual Capital Link

Read More
thumbnail_CL_9th_463

photo: Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link, Mr. Panos Laskaridis, President of European Community Shipowners  Associations; CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd., Dr. George A. Gratsos – HELMEPA Chairman

Οn Thursday, February 8th, 2018 at the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece during the Luncheon of the Capital Link’s 9th Annual Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges” was presented the “2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” to Messrs.  Panos Laskaridis, President, European Community Shipowners Associations; CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. and Athanasios Laskaridis, Chairman and CEO Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd. in recognition of their unique and extensive contribution to Shipping  and Greece.

image004

Mr. Panos Laskaridis was introduced by Mr. George Gratsos, Chairman HELMEPA

thumbnail_CL_9th_489

 photo: Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link, Mr. Odysseas Laskaridis, Managing Director- Laskaridis Shipping Company Ltd., Mr. Takis Arapoglou – Chairman, Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd

Mr. Athanasios Laskaridis was introduced by Mr. Takis Arapoglou, Chairman, Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd

thumbnail_CL_9th_494

photo: Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link, Mr. Odysseas Laskaridis, Managing Director- Laskaridis Shipping Company Ltd., Captain Panagiotis N.Tsakos, Mr. Panos Laskaridis, President of European Community Shipowners  Associations; CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd., Dr. George A. Gratsos – HELMEPA Chairman, Mr. Takis Arapoglou – Chairman, Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd

The Official Lunch was sponsored by “Bermuda Business Development Agency”

thumbnail_CL_9th_408

photo: Mr. Panos Laskaridis, President of European Community Shipowners  Associations; CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd., HE Geoffrey R. Pyatt, Ambassador of the United States in Greece,  Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link.

Την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου, 2018, κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος του 9ου Ετήσιου Ναυτιλιακού Συνεδρίου “Opportunities & Challenges” της Capital Link πραγματοποιήθηκε η απονομή του “2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” στους κκ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd. ως αναγνώριση της μοναδικής και εκτεταμένης συμβολής τους στην Ναυτιλία και στην Ελλάδα.

image003 (2).jpg-AA

Τον κ. Πάνο Λασκαρίδη προλόγισε ο κ. Γεώργιος Γράτσος, Πρόεδρος HELMEPA

Τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη προλόγισε ο κ. Τάκης Αράπογλου Πρόεδρος, Tsakos Energy Navigation (TENLtd

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο – Κοπή Πίτας

Read More
DSCN2972

photos: ALMA Blog

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησαν εχθές το απόγευμα στο ξενοδοχείο Golden Age  το ελληνοτουρκικό εμπορικό επιμελητήριο σε συνεργασία με τον ελληνικό σύνδεσμο τουρισμού υγείας.

DSCN2998

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 130 περίπου προσκεκλημένοι.

DSCN2971

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του ΕΤΕΕ, κος  Κουτσίκος Παναγιώτης, ο αντιπρόεδρος του ΕΤΕΕ κος Βεργίνης Ξενοφώντας, ο πρόεδρος του ελληνικού συνδέσμου τουρισμού υγείας κος Κουσκούκης Κωνσταντίνος και ο γενικός γραμματέας του κος Καπλανίδης Ζαχαρίας.

DSCN2982

Την εκδήλωση  τίμησαν και μίλησαν:

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων και βουλευτής κος Λεβέντης Βασίλης,

DSCN2979-B

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κος Γεωργάδης Μάριος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος διεθνούς κέντρου τουρισμού, δήμαρχος κος Πατούλης  Γεώργιος,

DSCN2990

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου κος Κόνσολας Εμμανουήλ,

DSCN3000

Ο εκπρόσωπος της προέδρου Κινήματος Αλλαγής κος Οφίδης Αλέκος,

DSCN2989-AB

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου τουρισμού κος Τσιάλας Γεώργιος,

DSCN2974

Ο κος Μπούρας Θανάσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπόλοιπο Αττικής,

DSCN2996-C

Ο κος Γιακουμάτος Μάκης βουλευτής Β’ Αθηνών,


DSCN2981

Ο κος Παυλίδης Τέλης τέως υπουργός Αιγαίου και πρόεδρος του ιδρύματος Ιπποκράτης Κω,

DSCN2987

Ο κος Σανδαλάκης Τάκης καθηγητής ιατρικής και τέως υπουργός εξωτερικών

DSCN2994

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

LIFE LINE HELLAS – «Una Notte in Italia» – The value of charity

Read More
22195679_714160228779307_2206781972443822612_n (1)

22089581_714177885444208_1496956366307064018_nLIFELINE HELLAS PHILANTHROPICAL DINNER FOR INTENSIVE CARE UNITS FOR NEONATES OF STATE HOSPITALS

22195216_714168752111788_7712127194692497437_n-Α

The Lifeline Hellas Humanitarian Organization held a charity dinner on «Una Notte in Italia» on Friday 29 September at the Italian Embassy. The event was held under the auspices and presence of HRH Prince Alexander and Princess Catherine of Serbia and HE Ambassador of Italy Luigi Marras to support Intensive Care Units for Neonatals of State Hospitals.

22154603_714253902103273_6539530641246222228_n (3)

Italian Ambassador Luigi Marras welcomed the attendees and praised the work of Lifeline Hellas. Prince Alexander thanked Lifeline’s friends for their great contribution.

In her speech, Princess Catherine stressed the value of charity and the help that Greece needs.

22089745_714182542110409_1499642780552380223_n

Moreover, she was particularly moved by Theodora Maksimovic’s surprise, a child who suffered from severe leukemia, and Princess Catherine paid for her hospitalization and care in Greece. Ten years later, this child won the battle and is about to begin her studies.

The President Dr. Zisis Boukouvalas referred to the work of the association and its great contribution to the state hospitals of Greece and thanked the sponsors and the participants.

22089270_714241348771195_7401178200784959802_n (2)

The attendees enjoyed the unique decoration of Mrs. Emi Trikardos and her company Artemide and the wonderful gifts of Achilleas Accessories and Molton Brown. The baritone Nikos Karagiaouris, the soprano Myrto Messini, Anna Maria, Renato Favilli and the pianist Panos Loumakis enchanted the attendants with their melodies.

22195552_714224988772831_8099186906615025255_n (1)

Sponsors of the event were Affidea Evroiatriki, Medical Anti-Aging Center, Artemide, Beat be spoke events & services, Vikos, Martini, Kayak, Molton Brown, Lazaris, Quality Catering services, Ellinika Kellaria, Achilleas Acessories and Al Pino Restaurant.

thumbnail_DSCN6227-Apphoto: HE Ambassador of Italy Luigi Marras

22050348_714160462112617_6149832117711840448_n (1)-A

22089414_714161022112561_3611250007402854791_n-A

22196000_714253865436610_7433908993488188524_n

22221762_714183722110291_5483241350230714354_n (1)-A

22196335_714182655443731_8181728871016860463_n-A

22050348_714160462112617_6149832117711840448_n (1)-A

22089236_714182738777056_1024527378020325214_n-AA

22089152_714163772112286_44046758531549150_n-A

22089187_714163545445642_6022374215432412751_n-A

22089405_714161225445874_1776075323789460512_n-AA

22089533_714163072112356_6261859136967278055_n-A

22140817_714163388778991_1550988559358703133_n-A

22089465_714183158777014_6908797530477660034_n-A

22089376_714183095443687_3274693287996503476_n-A

22140985_714184058776924_7230372637270361128_n

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

LIFELINE HELLAS : «Una Notte in Italia» – Και…Ελληνικές Πριγκηπικές Στιγμές…!

Read More
22195679_714160228779307_2206781972443822612_n (1)

 

SAR le Prince Alexandre et la Princesse Catherine de Serbie et SE l’ambassadeur d’Italie Luigi Marras

LIFELINE HELLAS DINER PHILANTHROPIQUE POUR LES UNITES DE SOINS INTENSIFS POUR NOUVEAU- NES DES HÔPITAUX D’ÉTAT

DSCN6215p-B

 L’organisation humanitaire Lifeline Hellas a tenu le dîner de charité «Una Notte in Italia» Vendredi 29 Septembre à l’ambassade d’Italie. L’événement a eu lieu sous les auspices et la présence de SAR le Prince Alexandre et la princesse Catherine de Serbie et SE l’ambassadeur d’Italie Luigi Marras pour soutenir les Unités de Soins Intensifs pour Nouveau- nés des hôpitaux d’Etat.

22089162_714169592111704_6811528640343453397_n (1)

L’Ambassadeur d’Italie Luigi Marras a fait le bon accueil aux participants et a salué le travail de Lifeline Hellas. Prince Alexandre a remercié les amis de Lifeline pour leur grande contribution. La princesse Catherine a souligné dans son discours la valeur de la charité et l’aide dont la Grèce a besoin.

22195216_714168752111788_7712127194692497437_n

En plus, elle a été particulièrement émue par la surprise de Theodora Maksimovic, un enfant qui souffrait de leucémie grave et Princesse Catherine a payé pour l’hospitalisation et les soins en Grèce. Dix ans après, cet enfant a vaincu la bataille et se prépare pour ses études.

22089745_714182542110409_1499642780552380223_n

Le président Dr. Zisis Boukouvalas s’est référé au travail de l’association et sa grande contribution aux hôpitaux d’Etat de la Grèce et a remercié les sponsors et les participants.

22154603_714253902103273_6539530641246222228_n (3)

Les participants ont apprécié le décor unique de Mme Emi Trikardou et de sa société Artemide et les merveilleux cadeaux des entreprises Achilleas Accessoires et Molton Brown.

22195552_714224988772831_8099186906615025255_n (1)

DSCN6215p-A

Le baryton Nikos Karagkiaouris, la soprano Myrto Messina, Anna Maria, Renato Favilli et le pianiste Panos Loumakis ont charmé les participants avec leurs mélodies.

22228265_714459085416088_4931589198134682335_n (1)

Les commanditaires de l’événement étaient les entreprises Affidea Evroiatriki, Médical Centre Anti-âge, Artemide, Beat be spoke événements et services, Vikos, Martini, Kayak, Molton Brown, Lazaris, services de restauration de qualité, Ellinika Kellaria, Achilleas Acessoires et Al Pino Restaurant.

22196096_714459382082725_6593627724264748524_n

texte source: Lifeline Hellas

22089581_714177885444208_1496956366307064018_n

Ελληνικές… Πριγκιπικές Στιγμές…

Η Dannebrog, η Δανέζικη βασιλική θαλαμηγός που έφερε νύφη την Άννα-Μαρία στην Ελλάδα, έχει ζήσει κι άλλες… Ελληνικές στιγμές!

4989459637_35cfafc747_b

Με κορυφαία την Ελληνική θριαμβευτική υποδοχή της τον Σεπτέμβριο του 1964, η εν λόγω βασιλική θαλαμηγός έχει γνωρίσει πολλές ιστορικές περιστάσεις που αξίζει να αναφερθούν.

IMG_3871

1995, για τον γάμο του διαδόχου Παύλου στο Λονδίνο.

The-Royal-Yacht-Hotel-10

Για τον γάμο του διαδόχου Παύλου με την Μαρία-Σαντάλ που έγινε την 1η Ιουλίου 1995, η θεία του γαμπρού, η Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, ταξίδεψε από την Κοπεγχάγη μέχρι το Λονδίνο με την Dannebrog.

dannebrog-dk-03--7609277-

Εκεί η Βασίλισσα παρέθεσε δεξίωση και γεύμα το μεσημέρι της παραμονής των γάμων με προσκεκλημένους όλους τους Βασιλείς και τους πρίγκιπες.

Περισσότερες… Ελληνικές στιγμές στην θαλαμηγό Dannebrog

Πηγή: royalchronicles.gr

dannebroyacht

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

«Beyond Austerity» – IOBE

Read More
DSCN6508

Η φοροδιαφυγή αποτελεί πρόβλημα, «διότι περιορίζει τα έσοδα του κράτους, μειώνοντας την δυνατότητα παροχής δημοσίων αγαθών (πχ. εκπαίδευση-υγεία-επενδύσεις υποδομής), ρίχνει το βάρος σε ωρισμένες μόνο κοινωνικές ομάδες, επιδοτεί την παραοικονομία και συνεπώς μειώνει την ανάπτυξη».

Slide42

Ενα φορολογικό σύστημα πρέπει να » Συλλέγει αποτελεσματικά τα αναγκαία εισοδήματα του κράτους, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ευάλωτο στην φοροδιαφυγή και στην φοροαποφυγή, να παρέχει κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, να ανακατανέμει το εισόδημα χωρίς να μειώνει υπερβολικά τα κίνητρα εργασίας, και, να είναι εύκολα αντιληπτό και κατανοήσιμο – διαφάνεια» – Κώστας Μεγήρ

Slide45

Slide44

Slide38

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_01

DSCN6429

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_02

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_03

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_04

DSCN6424

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_05

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_06

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_07

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_08

Slide36

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_09

SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_10 SP_NIKOLITSA_02102017_PUB_GR_Page_11

Slide01

Slide02

 

Φωτο: Ο Κωνσταντίνος Έκτωρ Δημήτριος Μεγήρ, είναι Ελληνο-βρετανός οικονομολόγος.

DSCN6416

Slide03

Slide08

Slide09

Slide14

Slide15

DSCN6449

Φωτο: Πλάτων Τήνιος, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το 2016  ήταν Visiting Senior Fellow στο London School of Economics. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια.

Slide39 (1)

DSCN6511

Slide16 (1)

Slide21

DSCN6459

Slide19

Slide20 (1)

Slide18

Slide17

DSCN6425

φωτο: Πάνος Παπάζογλου – Managing Partner της εταιρείας Ernst & Young στην Ελλάδα, Επικεφαλής των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

SP_PAPAZOGLOU_02102017_PUB_GR_Page_1

Slide41

SP_PAPAZOGLOU_02102017_PUB_GR_Page_4

DSCN6479

Slide46

SP_PAPAZOGLOU_02102017_PUB_GR_Page_8

Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο Γιάννης Στουρνάρας, Έλληνας οικονομολόγος, πανεπιστημιακός, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Ιούνιο του 2014 και πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.

DSCN6659-Ap

Πηγή: ΙΟΒΕ

Φωτογραφίες: Almablog

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

IOBE: «Beyond Austerity – Reforming The Greek Economy»

«Η ενθάρρυνση των εξαγωγών είναι η μόνη πολιτική εξόδου από την κρίση», πρέπει να δοθεί «άμεση προτεραιότητα στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων», καθώς «υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες αύξησης εξαγωγών». Αυτοί οι παράγοντες υπογραμμίσθηκαν, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης-συζήτησης του ΙΟΒΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, επί της οδού Σίνα, στην Αθήνα.

DSCN6338

φωτο: Δημήτρης Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο London School of Economics, Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικών στο ίδιο πανεπιστήμιο, και Διευθυντής του Κέντρου Paul Woolley για τη μελέτη των δυσλειτουργιών των αγορών κεφαλαίου.

Πρoηγουμένως, είχε διδάξει στα Πανεπιστήμια Στάνφορντ και ΜΙΤ. Για την έρευνά του έχει εκλεγεί μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας.

Slide10

Η χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία, η φορολογική νομοθεσία, η θεσμική αστάθεια και οι υψηλοί συντελεστές φορολογίας, εντοπίστηκαν ως τα κυριώτερα εμπόδια, για την αύξηση των εξαγωγών.

DSCN6341

SP_GALENIANOS_02102017_PUB_GR_Page_1 

 

DSCN6345

Slide16

 

SP_GALENIANOS_02102017_PUB_GR_Page_2

DSCN6371 DSCN6339

Συντονιστής της συζήτησης: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος, Γεν. Διευθυντής Ομίλου Economia


DSCN6376

 

SP_GALENIANOS_02102017_PUB_GR_Page_3Slide20

DSCN6374

Φωτο: Αρίστος Δοξιάδης, εταίρος στο JEREMIE Openfund II, κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) για νέες επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας.

DSCN6360

SP_GALENIANOS_02102017_PUB_GR_Page_4

DSCN6375

DSCN6377 

 DSCN6385

SP_GALENIANOS_02102017_PUB_GR_Page_5

DSCN6359
SP_GALENIANOS_02102017_PUB_GR_Page_6DSCN6371

Slide29 (2)

DSCN6381

DSCN6388

DSCN6393

DSCN6400

Φωτο: Χριστόφορος Πισσαρίδης, Κύπριος οικονομολόγος, (Νόμπελ Οικονομικών 2010, για την συνεισφορά του στη θεωρία της αναζήτησης τριβών και στη μακροοικονομία). Κατείχε την Εδρα Norman Sosnow στα Οικονομικά στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου.
DSCN6394

DSCN6409

Φωτο: Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, αρχιτέκτων, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1996.

DSCN6395

DSCN6411 

Παρών στην εκδήλωση και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

DSCN6660-Ap

 

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_1 

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_2

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_3

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_4

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_5

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_6

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_7

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_8

SP_DOXIADIS_02102017_PUB_GR_Page_9

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_01

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_02

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_03

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_04

 

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_05

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_06

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_07

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_08

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_09

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_10

 

SP_KATSOULAKOS_02102017_PUB_GR_Page_11

Saurces: IOBE.gr, protagon.gr

photos: Almablog


 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail