15 Signs of Greek Culture All Over The World!

1.The Temple of Aslkepios, in Rome, with a Greek sign.

1.Ο Ναός του Ασκληπιού στη Ρώμη
με ελληνική επιγραφή (photo: Mythical Greece)

31381119_2164184003812975_2244903758360215552_n

2. The emblem of the 300th US NAVY SEALS is Greek!

2. Το έμβλημα της 300ης σειράς των »βατραχιών» της Αμερικής (US NAVY SEALS), είναι, Ελληνικό.

401ac67fdeb782c60897bd4d8c3a5c59-282

3. There is one of the most important Democritus quotes on the Texas University. (“He preferred the interpretation of a phainomenon  than the ownership of the Persian Kingdom”).

3. Στο πανεπιστήμιο του Τέξας υπάρχει ένα από τα σημαντικότερα αποφθεγματα του Δημόκριτου : »…. βούλεσθαι μᾶλλον μίαν εὑρεῖν αἰτιολογίαν ἢ τὴν Περσῶν οἱ βασιλείαν γενέσθαι…», (προτιμούσε να βρει μία ερμηνεία »για ένα φαινόμενο», παρά να γίνει δικό του το βασίλειο της Περσίας).

081c893e31d9ef090993404b25871783
4. In Germany,  Magdeburg, on Elva’s river banks, there is an old tower, (of 1431), on which is written in greek the phrase: “Water is the best commodity”.

4. Στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, στις όχθες του ποταμού Έλβα, υπάρχει παλαιός πύργος, του έτους 1431, στον οποιο αναγράφεται η φράση: »Άριστον μεν ύδωρ» (Το νερό είναι το καλύτερο αγαθό).

002dbfe674de837457bfd09058608a37

5. The phrase from the Bible (Ioannis), is written above the entrance of the Illinois University.

5. Η φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο »ο λόγος πλήρης χάριτος και αληθείας», βρίσκεται σε είσοδο του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις.

002dbfe674de837457bfd09058608a37

6. The symbol of Boston College in Massachussets: ” Always shine in the competition, surpass everybody else and honor your origin”.

6. Το σύμβολο του Boston College της Μασσαχουσέτης… «αἰὲν ἀριστεύειν… καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν…» (Ιλιάς Ζ’, στ. 208). (Πάντα να αριστεύεις…και να είσαι ανώτερος από τους άλλους, και να μην ντροπιάζεις την γενιά των προγόνων σου…).

a4d650115c9716309f81d9b470959049 (1)

7. Above the entrance of the Administration of the Edinburgh University, is  written: “Those who are educated they see twice”

7. ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ «Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρίζουν γράμματα». Η φωτογραφία απεικονίζει την είσοδο στο κτίριο της γραμματείας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

a4d650115c9716309f81d9b470959049 (1)

8. On the facade of the old University of Salamanka city, Spain is written: “The kings to the University and the University to the Kings”.

8. Στην πρόσοψη του παλαιού Πανεπιστημίου της πόλης Σαλαμάνκα της Ισπανίας αναγράφεται : »Oἱ βασιλεῖς τῇ ἐγκυκλοπαιδείᾳ αὐτὴ τοῖς βασιλεῦσι». (Οι βασιλείς προς το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο προς τους βασιλείς).

a4d650115c9716309f81d9b470959049 (1)

9. Germany, on “Eiserner Steg” bridge in Frankfurt, is written: “Travelling in foreign seas with people speaking foreign languages”.

9. Επιγραφή στην γέφυρα «Eiserner Steg» της Φρανκφούρτης, Γερμανία. «ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ’ ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ». «Ταξιδεύοντας σε ξένες θάλασσες με ανθρώπους που μιλούν άλλες γλώσσες».
9648a1f0122962b109f86833fb7761c6

10. Yale University. From “Politeia” of Plato: ” Those who own the knowledge should transfer to one another”.

10. Πανεπιστήμιο «Yale» στις ΗΠΑ. Φράση από την «Πολιτεία» του Πλάτωνος: «Λαμπάδια ἔχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις» (Οι φέροντες τις δάδες τις μεταλαμπαδεύουν ο ένας στον άλλον).

fcd70eaffc5ec543985251e77a719acb

11. University of Malta: “Knowledge is the precession of honor”.

11. Πανεπιστήμιο της Μάλτας : «Προπύλαιον της τιμής η μάθησις».

6c9651962331da6dcc727ea0cfc19776 (1)

12. Japan! ” We philosophise in the Greek way”. This sign is on the tumbe of the Japanese professor “Teruo Suzuki”, Honorary President 0f the “International Company of Greek Philosophy”.

12. Ιαπωνία! – «Εφιλοσοφούμεν ελληνικώς». Η επιγραφή αυτή, δίκην επιτυμβίου στήλης, βρίσκεται στον τάφο του ιάπωνα καθηγητή και επιτίμου προέδρου της «Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας» «Teruo Suzuki».

9f153352fb2b63825c58bebfb0521e83

13. Hiroshima, Japan: In the centre of the town, on the “Park of Peace”, dedicated to the memory of the nuclear attack’s victims, there is the church bell of peace, which the visitors can ring, like a calling for world peace. On this bell, there is a Greek mark: “Understand yourself”.

13. Χιροσίμα, Ιαπωνία! Στο πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα, στο κέντρο της πόλης, που είναι αφιερωμένο στην μνήμη των θυμάτων της πυρηνικής επίθεσης, υπάρχει η Καμπάνα της Ειρήνης την οποία οι επισκέπτες μπορούν να κτυπήσουν, σαν έκκληση για την παγκόσμια ειρήνη. Πάνω στην καμπάνα υπάρχει χαραγμένη η ελληνική επιγραφή: «Γνώθι σαυτόν».

c7e7ee38b506e73a5941653dea3c3d15

14. On the exit tolls of Alexandreia, Egypt, towards Kairo the name of the city is written in Greek, as demanded by the Mayors of the city, in honor of Alexander The Great.

14. Διόδια εξω από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προς Κάϊρο. Η αναγραφή της πόλης και στα ελληνικά ήταν απαίτηση των Δημάρχων για να τιμήσουν τον Μέγα Αλέξανδρο.
6f805370c986af8696af22819b8b67b3 

 

 

Source: www.tilestwra.gr, Diamantaras, mythical greece F/B

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
FacebookTwitterEmail

Copyright © 2015 ALMA REAL ESTATE All Rights Reserved.

FacebookTwitterEmail